Boats at Sea

Psykoterapi innebär att sortera i händelser och känslor så att de blir mer hanterbara för dig själv och i mötet med andra. Det kan till exempel gälla gamla mönster som upprepar sig i nära relationer, svårt att hantera jobbiga känslor, konflikträdsla, en önskan om att ta mer plats med mycket mer. Vad som orsakat behovet av psykoterapi kan variera, gemensamt för det psykoterapeutiska samtalet är att det erbjuder tillåtande atmosfär och värme i tid och rum.

Hur går det till

Du bokar ett första inledande möte med någon av oss. Det är ett förutsättningslöst möte som handlar om att du presenterar ditt problem. Ofta behöver både terapeuten och du som klient ett par samtal för att undersöka hur ett samarbete kan se ut. Varje session är 45 min lång och som regel träffas vi 1 gång/vecka men det kan också vara mer sällan, ditt behov styr.

Psykoterapi är ett personligt möte mellan två människor. Viktigt är att du känner dig trygg att prata om det som du vill och att du känner att du blir förstådd.

Kort eller lång terapi

I en korttidspsykoterapi är psykoterapins målsättning begränsad. Under en sådan kortare terapi (ca 20 tillfällen) behöver du och terapeuten ganska snabbt komma överens om ett fokus för psykoterapin. Det kan till exempel handla om att du vill få mer inflytande i dina relationer, att våga vara nära i en relation eller att våga säga nej på ett sätt som blir bra för dig.

Har du en mer vag känsla av att något i ditt liv inte är bra just nu, eller om du vill arbeta med din självkänsla eller på djupet förstå hur dina erfarenheter i livet påverkar hur du har det idag, är det möjligt att terapin blir längre. Ditt behov styr.

Psykoterapi på psykodynamisk grund

En grundläggande tanke i psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symptom som t ex oro, ångest och depression uppkommer som normala reaktioner på situationer, tankar eller känslor som vi inte just då kan eller vet hur vi ska hantera.  Det är bakomliggande omedvetna drivkrafter som styr. När vi får mer förståelse för vad som ligger bakom våra problematiska tankar och känslor kan vi bättre hantera utmaningar och möjligheter.

Modern psykoterapi

Idag baseras psykoterapi på modern forskning som söker belägg – evidens – för att de metoder som används också har önskad effekt på det problem som klienterna söker terapi för. Olika terapeutiska arbetsmetoder liknar varandra alltmer. En av de faktorer som anses vara gemensam samt tillika betydelsefull för terapins framgång är den så kallade terapeutiska alliansen. Det handlar i huvudsak om att du som klient och vi som terapeuter kan etablera en förtroendefull relation.

Många former av psykoterapi omfattar s.k. anknytningsteori. I korthet betyder det att, det sätt på vilket vi som barn lär oss att knyta an till betydelsefulla vuxna också påverkar hur vi själva, som vuxna, fungerar i relationer med andra. Ofta känner vi inte till vilka erfarenheter eller strategier som styr våra tankar och handlande i nuet. Då kan terapi vara en hjälp att bättre förstå sig själv och sina val i livet.

Ta kontakt med oss för ett första samtal.

Facebooktwitterlinkedinby feather