Ibland kan enskilda händelser eller relationer vara jobbiga att hantera. Vill du ha hjälp att sortera ut vad som är vad och reflektera över möjliga vägar för att hantera problem/utmaningar kan några stödsamtal (ofta 4-10) vara tillräckligt.

Situationer som kan vara särskilt utmanande att hantera helt själv är t ex en krissituation och sorgbearbetning. Även en snabb förändring av en arbetssituation eller en nyligen avslutad eller påbörjad kärleksrelation kan skapa en tillfälligt förlamande situation som det kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Vid stödsamtal fokuserar vi på händelsen, din reaktion i känsla, tanke och handling, och på hur du kan ta dig vidare.

Ta kontakt med oss för ett första samtal.

Facebooktwitterlinkedinby feather