Att du som chef eller ledare får möjlighet att prata med en neutral person kan vara ovärderligt för att få nya perspektiv på en specifik situation eller för att växa som människa och ledare.

Coachning är egentligen en samtalsteknik som handlar om att frigöra individers potential, alltså det som redan finns inom oss men som vi av olika anledningar inte använder på bästa sätt. Det finns ingen färdig mall, det är du som klient som sätter dina mål och vad du vill ha ut av coachningen. Med en coach vid din sida sätter du fokus på att bli en genomförare av rätt saker, att bli effektiv på riktigt.

Exempel där coaching kan göra skillnad är;

The woman rower in a boat, rowing on the tranquil lake

  • att bli effektivare på arbete och i ditt liv
  • att kunna fatta beslut snabbare och med större säkerhet
  • att utveckla den egna kompetensen
  • att nå uppsatta mål på ett roligare och enklare sätt

Kontakta oss för enstaka möten eller längre program.

Längre program handlar om ungefär 6-12 månader då förändringar som innebär att vi växer som mäniskor tar tid för att bli varaktiga.

Facebooktwitterlinkedinby feather