Vi drivs av att kunna skapa förutsättningar för människor att utveckla och utnyttja hela sin potential, både i sitt arbete och som privatpersoner. Vi tror helhjärtat på människans inneboende kraft och möjlighet att själva lösa en mängd olika utmaningar. Vi tror också att det är hjälpsamt, nyttigt, inspirerande och utvecklande och ibland till och med nödvändigt att prata med någon som kan ge stöd, lyfta andra perspektiv och på individnivå erbjuda en djupare terapeutisk relation. Därför finns Via insikt.

Corda legataVi arbetar också med att förbättra arbetsklimat mellan grupp och teammedlemmar, det ökar välbefinnande och vaccinerar mot skadliga stressnivåer. Grupper och team kan självklart i ett kort perspektiv “bita ihop” för att prestera och leverera resultat men det är inte en långsiktigt hållbar situation. Vi vill istället arbeta för att gruppen eller teamet stärker sina inbördes relationer, det skapar i sin tur resurser inom gruppen eller teamet att ta itu med det som hindrar gruppen eller teamet att leverera resultat hållbart över tid.  Fokus är att utveckla färdigheter (beteenden) för teamet så att de gemensamt kan t ex hantera konflikter och ständiga förändringar, en högst närvarande verklighet.

Som coacher förbinder vi oss till att följa ICF:s etiska regler samt att kontinuerligt ta ansvar för vår kompetensutveckling. Som terapeuter är vi medlemmar i Riksföreningen Psykoterapicentrum  samt MIND

Facebooktwitterlinkedinby feather