Så, hur länge har du tänkt på ditt dilemma eller ditt problem? Hur ofta tänker du på det?  Och framförallt, vad skulle du vilja ha istället?

Vi som människor vill så gärna göra alla de ”rätta” valen och känna oss nöjda med det, såklart. Ibland ser och känner vi inte åt vilket håll vi ska gå eller vilken väg som vi vill ta i ett beslut eller i livet. Högst förväntat och normalt under en livstid.  För att agera, tänka och känna på ett nytt sätt krävs det oftast input utifrån, att vi adderar något nytt så att hjärnan stimuleras att också tänka och känna nytt.

Tillsammans med en coach får du ett bollplank och samtalspartner som kan hjälpa dig att se på din situation med nya perspektiv, hela tiden med målet att underlätta för din motivation att sätta fart framåt. Som coach hjälper vi dig att sortera och utmanar dig att tänka i nya banor. Coachning kan vara ett mjukt sätt att hjälpa dig att hitta det som är gynnsamt för både arbete och fritid. Det kan innebära att skapa en vision om framtiden eller ett ideal att sträva efter.

Som coach har man inget ”färdigt program” som du ska anpassa dig till utan vi utformar vårt arbete tillsammans efter dina behov och utifrån vad det är du vill utveckla, förändra eller uppnå.

Så vad vill du?

Några konkreta exempel vad coachning kan handla om; att öka personligt välbefinnande, sätta effektiva mål för arbetet eller studier, öka motivationen, bryta oönskade vanor och mönster, välja nya livsstilsvanor, förstå dig själv och andra bättre.

Andra exempel där coaching kan göra skillnad är;

  • att bättre utnyttja din potential, eller först kanske ta reda på vad som är din potential.
  • att kunna fatta beslut snabbare och med större säkerhet
  • att utveckla den egna kompetensen
  • att nå uppsatta mål på ett roligare och enklare sätt

Under våra första samtal ringar vi tillsammans in det område/områden du vill prata om och söker oss fram till en mätbar övergripande målsättning. Jag som coach ansvarar för att vi håller ögonen på det du vill uppnå och du ansvarar för innehållet i våra samtal. Detta innebär oftast att du mellan våra möten skriver ned tankar och funderingar och att du vid varje möte har en idé, känsla eller tanke om vad du vill prata om.

Under själva coachingen…

… får du möjlighet att reflektera och formulera dig. Det bidrar till att sortera tankar och känslor inom dig själv. Syftet är att väcka dina slumrande krafter så att du kan omsätta dina drömmar och tankar om dig och ditt liv till realiteter.

Som coacher förbinder vi oss till att följa ICF:s etiska regler samt att kontinuerligt ta ansvar för vår kompetensutveckling.

Ta kontakt med oss för ett första kostnadsfritt möte.

Facebooktwitterlinkedinby feather