Att sätta gränser och säga nej!

februari 24, 2017 | Posted in Privat, Sätta gräner | By

Att sätta gränser och säga nej!

Stöter du i din vardag på situationer då du utan att tänka på det ger efter för andras vilja eller önskemål? Känner du dig någon gång orolig för hur människor ska uppfatta dig om du säger nej?

Att inte säga nej är en vanlig orsak till stress och det sägs att en utmattad person har minst 1000 outtalade nej inom sig. 

Så varför är det så svårt att säga just nej? Det finns inte bara ett svar på den frågan men att göra något för någon annan bär ett löfte om att vi ska få en bekräftelse och det har vi alla behov av.  Sanningen kan också vara att ju oftare du ställer upp för andra, desto självklarare för dem är det att du ställer upp. De anpassar sitt liv efter att du fixar och ordnar för dem, alltid ställer upp. Förutom den sköna bekräftelsen kan baksidan vara att din insats till blir så självklar, en vana, att det inte ens är säkert att du får ett tack! Den uppskattning du förväntar dig och längtar efter uteblir och smygande känslor av otillräcklighet och osäkerhet framträder istället.

Den stora faran ligger i om vi lägger hela bekräftelsebehovet utanför oss själva och förväntar oss tack och uppskattning för allt vi gör. Du kommer att behöva ha en egen förmåga att uppskatta dig själv, en slags vaccinering.  

Att ta reda på varför du åsidosätter dig själv och prioriterar andra är en central fråga; Så vem är egentligen huvudpersonen i ditt liv?

          Har jag en negativ självbild, bär på livsregler som kanske säger att jag endast duger om jag åsidosätter mig själv eller

          Söker jag bekräftelse på att jag duger för att jag är för osäker på om jag verkligen gör det?

Att tillfredsställa egna behov handlar faktiskt inte alls om egoism utan om en sund självbevarelsedrift, en omtanke om både dig själv och dina närmaste.

Att säga nej innebär att du sätter gränser. Att sätta gränser innebär att du visar respekt för dina egna behov vilket människor kommer att respektera dig för. De som inte gör det kanske behöver dig mer än du behöver dem.

För att se dina egna behov behöver du se på dig själv som en viktig person och tycka om det du ser och känner – med de ofullkomligheter vi alla har.

 

Facebooktwitterlinkedinby feather